04434250997​​​​​​​

09210280338​​​​​​​

  منطقه آزاد ماکو خیابان شهید جواد قنبری ساختمان آیتاش تامین کالا

معرفی بذر ذرت دو منظوره 73MAY81

رقم 73may81

بذر از گروه فائو 700

( دانه ای) (دو منظوره)

برداشت علوفه 85 الی 90 و دانه ای 120 تا 130 روز

مناسب کاشت در اقلیمهای مختلف کشور

دور بلال 14 تا 18ردیف

تعداد برگ روی بوته 12 الى 19

برگها پهن و نیمه افراشته

رشد رویشی بسیار سریع

مناسب برای کشت اول بصورت دانه ای و دوم جهت علوفه

دارای ساقه ای قطور که علاوه بر افزایش تناژ در برداشت علوفه

ای مقاوم به خوابیدگی و شکستگی می باشد

دارای سیستم ریشه ای قوی و گسترده

حفظ سبزینه گیاه تا پایان دوره رشد(staygreen)

مقاومت عالی به بیماریها و تنشها

هنگام رسیدن بلال،بسرعت رطوبت خود را از دست

میدهد(drydown)

۷ دانه بندی فوق العاده(تا نوک بلال)

پتانسیل عملکرد دانه 22 تن و علوفه ای بالای 100 تن

عملکرد علوفه و برداشت دانه در واحد سطح بالاست و بهمین

نسبت نرخ سود نیز بالا می باشد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها