04434250997​​​​​​​

09210280338​​​​​​​

  منطقه آزاد ماکو خیابان شهید جواد قنبری ساختمان آیتاش تامین کالا

بذر ذرت شیرین

 بذر ذرت سوپر شیرین آلتین
محصول ترکیه
هیبرید F1
 طول بلال ۲۳ تا ۲۵ و قطر آن۵.۳ سانتیمتر وعمق متوسط دانه ۱۱- ۱۲ 
میلیمتر
 ارتفاع بلال اول ۸۰ سانتی متر
ماندگاری طولانی بعد از برداشت
نوع میان رس ۸۰ روزه
دارای دانه نارنجی رنگ و دانه بندی فوق العاده تا نوک بلال
بلال ها استوانه ای
مقاوم در برابر انواع تنش ها
 مناسب برای فرآوری و تازه خوری
مقاوم در برابر ویروس موزاییک کوتولگی ذرت و زنگ غلات
فوق العاده شیرین
بسیار قوی و مقاوم در برابر خوابیدگی
متوسط ارتفاع بوته ۲۱۰ – ۲۲۰سانتیمتر
و تراکم بذر مورد نیاز هر هکتار 65000 الى 70.000 بوته
بلال های هم اندازه و یکدست با رنگ پوست سبز
تعداد ردیف ۱۶_۱۸
تعداد بلال بر روی بوته هم اندازه ۲ بلال در هر بوته می باشد​​​​​​​

معرفی رقم ESTAR(ای استار)
بذر از گروه فائو 600
دو منظوره
طول دوره رشد 85 روز (علوفه) و 125روز(دانه)
مناسب کاشت در اقالیم مختلف کشور
 دور بلال 16
 رشد رویشی بسیار سریع
مناسب برای کشت اول و دوم
 دارای ارزش غذایی بسیار بالا
دارای سیستم ریشه ای قوی و گسترده
دانه بندی فوق العاده
مقاومت عالی به بیماریها و تنشها
فاصله بين بوته ها 13 الی 18 سانتی متر (بسته به نوع کشت)
پتانسیل عملکرد دانه و علوفه بسیار بالا​​​​​​​

معرفی رقم 73MAY81
بذر از گروه فائو 700
( دانه ای) (دو منظوره)
برداشت علوفه 85 الی 90 و دانه ای 120 تا 130 روز
مناسب کاشت در اقلیمهای مختلف کشور
دور بلال 14 تا 18ردیف
تعداد برگ روی بوته 12 الى 19
برگها پهن و نیمه افراشته
رشد رویشی بسیار سریع
مناسب برای کشت اول بصورت دانه ای و دوم جهت علوفه
دارای ساقه ای قطور 
دارای سیستم ریشه ای قوی و گسترده
حفظ سبزینه گیاه تا پایان دوره رشد(staygreen)
مقاومت عالی به بیماریها و تنشها
هنگام رسیدن بلال،بسرعت رطوبت خود را از دست 
میدهد(drydown)
 دانه بندی فوق العاده(تا نوک بلال)
پتانسیل عملکرد دانه 22 تن و علوفه ای بالای 100 تن

بهترین را انتخاب کنید

شرکت آیتاش تامین کالا همواره در کنار کشاورزان عزیز خواهد بود.

مشاوره رایگان

​ALTIN SUPER SWEET CORN

ESTAR CORN SEEDS

تماس با ما

درخواست تماس

منطقه آزاد ماکو خیابان شهید جواد قنبری ساختمان آیتاش تامین کالا​​​​​​​

​AYTASH.CO@GMAIL.COM


04434250997​​​​​​​

09210280338​​​​​​​