04434250997​​​​​​​

09210280338​​​​​​​

  منطقه آزاد ماکو خیابان شهید جواد قنبری ساختمان آیتاش تامین کالا

بذر ذرت دو منظوره رقم ESTAR

( معرفی رقم ESTAR(ای استار)
بذر از گروه فائو 600
دو منظوره
طول دوره رشد 85 روز (علوفه) و 125روز(دانه)
مناسب کاشت در اقالیم مختلف کشور
دور بلال 16
رشد رویشی بسیار سریع
مناسب برای کشت اول و دوم
دارای ارزش غذایی بسیار بالا
دارای سیستم ریشه ای قوی و گسترده
دانه بندی فوق العاده
مقاومت عالی به بیماریها و تنشها
فاصله بين بوته ها 13 الی 18 سانتی متر (بسته به نوع کشت)

پتانسیل عملکرد دانه و علوفه بسیار بالا

نوشته های اخیر

دسته بندی ها